AKTUALNO


VABILO
VABILO
13.02.2019

VABILO

VABILO
na 19. redni letni občni zbor

 

Spoštovane članice in člani društva INKONT, V imenu upravnega odbora društva vas vljudno vabim na redni občni zbor, ki bo v ponedeljek, 4.3.2018 ob 18h

v predavalnici Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (6. nadstropje).

 

Dnevni red občnega zbora:

1. Uvodni pozdrav in potrditev predlaganega dnevnega reda
2. Izvolitev organov občnega zbora (delovno predsedstvo, zapisnikar, dva overitelja, verifikacijska komisija);
3. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti občnega zbora;
4. Poročilo predsednika društva - finančno poslovanje v l. 2018
5. Poročilo o delu društva v letu 2018
6. Potrditev zaključnega računa za leto 2018;
7. Predstavitev programa in dejavnosti društva v letu 2019
8. Nadomestne volitve za člane upravnega odbora
9. Podelitev statusa častnega člana društva
8. Razno

 

Naprošam vas, da se resnično udeležite občnega zbora, saj nam vaša prisotnost in vaše mnenje veliko pomeni.

 

Z lepimi pozdravi,

 

prof. dr. Igor But, dr. med.
Predsednik Humanitarne organizacije INKONT Maribor

 

Kontinenca+2018
Kontinenca+2018
08.06.2018

Mednarodna konferenca Kontinenca+ 2018

V mednarodnem tednu inkontinence (World Continence Week) bo v okviru projekta SuhDan 21. junija 2018 v Austria Trend Hotelu v Ljubljani potekala 2. mednarodna konferenca Kontinenca+ 2018.

zahvala telovadkam
zahvala telovadkam
07.12.2017

10 let vadbe


Pomanjkanje gibanja in premalo telesne dejavnosti je pogost vzrok za smrt in različne bolezni na kar opozarja tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Tudi v Sloveniji ni nič drugače, saj raziskave kažejo, da se pomemben delež ljudi premalo giblje in ukvarja s športom. Zato je namen društva INKONT spodbujati svoje člane, da bi v svoje vsakodnevno življenje vključili vsaj zmerno telesno dejavnost in to nam uspeva že 10 let s programom: Pomembnost gibanja in redne tedenske vadbe za zdravje oseb z urinsko inkontinenco, ginekološkimi in urološkimi težavami.

29.09.2017

Europark Maribor

stojnica v Europarku
stojnica v Europarku
19.09.2016

14. september Dan inkontinence

Člani INKONT – humanitarne organizacije Maribor si želimo ozavestiti osebe s težavami urinske inkontinence in svojce, ki imajo negibljive bolnike do te mere, da se izboljša njihova kakovost življenja.

11.07.2017

Svetovni teden inkontinence

Mednarodna konferenca Kontinenca+
20. junij 2017

Mednarodna konferenca
Mednarodna konferenca
11.07.2017

30.05.2017

VAŠ OTROK ŠE MOČI POSTELJO?

Slovensko zdravniško društvo, Združenje za pediatrijo, Delovna skupina za motnje mikcije otrok in mladostnikov http://www.zzp.si

razprava
razprava
06.08.2017

RAZPRAVA

Kvaliteta in pravica do inkontinentnih pripomočkov

06.08.2017

Kvaliteta in pravica do inkontinentnih pripomočkov

ZAPISNIK - razprava na temo » Kvaliteta in pravica do inkontinentnih pripomočkov«,
ki je bila 8.5.2017 ob 18.00 v predavalnici ZD dr. Adolfa Drolca v Mariboru.

16.03.2017

17. redni občni zbor

V ponedeljek 6. marca je v prostorih predavalnice Zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor potekal 17. občni zbor članov društva INKONT.

16.12.2016

Okrožnica ZZZS - MP št. 6/2016


Spremembe in dopolnitve kontrol v sistemu on-line - plenice

OKROGLA MIZA
OKROGLA MIZA
19.09.2016

OKROGLA MIZA

“KVALITETA OBRAVNAVE BOLNIKA Z INKONTINENCO V SLOVENIJI”