PROSTOVOLJCI


Zaključna prireditev natečaja Prostovoljec leta 2015
Zaključna prireditev natečaja Prostovoljec leta 2015

Zaključna prireditev natečaja Prostovoljec leta 2015

 

V četrtek, 16. junija, je na Brdu pri Kranju potekala zaključna prireditev natečaja Prostovoljec leta 2015 v izvedbi Mladinskega sveta Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja.
Natečaj Prostovoljec leta je bil letos izveden že štirinajstič, na zaključni prireditvi pa so organizatorji razglasili najboljše prostovoljce in prostovoljske projekte za leto 2015.
Zaključno prireditev je začel Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije, ki je udeležencem v uvodnem nagovoru namenil nekaj spodbudnih besed.
Sledil je otvoritveni govor častnega pokrovitelja, predsednika RS Boruta Pahorja, ki se je zahvalil vsem prostovoljcem, ki s svojim prostovoljskim delom prispevajo velik delež k razvoju družbe in povedal, da je solidarnost imela in še ima neprecenljivo moč.
V natečaj Prostovoljec leta je letos prispelo 220 prijav.
Organizatorji so podelili naziva Naj prostovoljec in Naj prostovoljka v treh starostnih skupinah, naziv Naj prostovoljski projekt, naziv Naj mladinska voditeljica in Naj mladinski projekt, priznanje za mednarodno prostovoljstvo in tri priznanja za posebne dosežke v prostovoljstvu.
Priznanja so podelili predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, minister za javno upravo Boris Koprivnikar, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk, direktor Urada RS za mladino dr. Peter Debeljak ter predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl.
Naziv Naj prostovoljec so prejeli Rok Černic iz Maribora na predlog Srednje ekonomske šole Maribor, Uroš Mehle iz Grosuplja na predlog Območnega združenja Rdečega Križa Grosuplje in Drago Kolar iz Velenja na predlog Društva brigadirjev Velenje.
Naziv Naj prostovoljka so prejele Sara Zamuda iz Stare Nove vasi na predlog Prostovoljnega gasilskega društva Stara nova vas, Tanja Veber iz Maribora na predlog Društva Center za pomoč mladim – podružnica Maribor in Lidija Gornik iz Črnomlja na predlog Marije Gornik.
Naj prostovoljski projekt je prejel projekt Udarnik MC Velenje, ki ga izvaja Mladinski center Velenje.
Naziv Naj mladinski voditelj je prejel Klemen Mezeg iz Gorenje vasi na predlog Zveze slovenske podeželske mladine.
Naj mladinski projekt je postal projekt Youth Banks on the Move na predlog Mladinsko kulturnega centra Maribor.
V letošnjem natečaju so posebno pozornost namenili mednarodnemu prostovoljnemu delu. Priznanje za mednarodno prostovoljstvo je prejela Ana Fajmut iz Črne na Koroškem. Zdravnica – prostovoljka se je pri svojih 67 letih že četrtič, kot mentorica mladim zdravnikom (absolventom medicine), odpravila na humanitarno odpravo v Zambijo.
Komisija, ki je odločala o Naj nazivih pa se je odločila podeliti še tri posebna priznanja.
Priznanje za posebne dosežke je prejel Matjaž Jureš iz Križevcev pri Ljutomeru na predlog Doma starejših občanov Ljutomer, Slovenska filantropija na humanitarno akcijo Prvi odziv prostovoljcev ob prihodu beguncev in projekt Manj svečk za manj grobov, ki ga izvajalo Dobrodelno društvo Fundacija Svečka.
Sledilo je še sklepno dejanje - podelitev priznanj vsem ostalim prijavljenim kandidatom in kandidatkam.

 

Priznanje
Priznanje

 

 

 

Stalnica in ena najbolj spoštovanih vrednot društva INKONT Maribor je prostovoljno delo.

 

prostovoljka Slavica je izročila predsedniku Republike Slovenije, Borutu Pahorju knjižico.
prostovoljka Slavica je izročila predsedniku Republike Slovenije, Borutu Pahorju knjižico.

Humana prepoznavnost prostovoljke Slavice Jaušovec je, da pomaga slehernemu sočloveku, ki potrebuje pomoč! V zadnjih 10 letih je izjemno veliko prispevala k osveščanju javnosti glede stigme, ki jo povzročata uhajanje vode in multipla skleroza.

Na ravni društva Inkont je v letu 2015 pripravila več pobud v korist izboljšanja stanja bolnikov z inkontinenco v upanju, da bo ZZZS upošteval pripombe in da jih bo upoštevalo tudi Ministrstvo za zdravje. Ministrstvo pa poziva, da prouči, ali je predlagana usmeritev oskrbe s pripomočki za inkontinenco v skladu s smernicami Resolucije?
Slavica se zavzema za sodobno kakovostno oskrbo vseh bolnikov z različnimi vrstami inkontinence. Pogoj je suha koža, brez vnetij in infekcij, brez neprijetnega vonja in nekontroliranega iztekanja urina. Prizadeva si, da se ohranja njihovo dostojanstvo in se ne dopusti diskriminacija. Ravno inkontinentne osebe najbolje ocenijo pripomočke, ker jih nosijo vsak dan in so o prednostih in slabostih poučeni na »praktični rabi«. Prostovoljka, ki obiskuje inkontinentne osebe in sama inkontinentna bolnica dobro ve, kaj potrebujejo bolniki z inkontinenco.

S knjigo Moja babica je drugačna pa želi približati bolezen MS (multiplo sklerozo) otrokom.

 

pomoč članici
pomoč članici

Prostovoljstvo na socialnem in zdravstvenem področju vnaša vrednote v medčloveške odnose in je izraz solidarnosti v družbi. V INKONT-u je dosti pozitivnih članov s širokim srcem. Odpiramo ga, da pomagamo sebi in drugim.

 

 

Strokovno posvetovalno telo

Strokovno posvetovalno telo sestavljajo priznani strokovnjaki različnih strok. Največ zaslug za obstoj in strokovno raven društva imata naš predsednik red. prof. dr. Igor But, dr. med., specialist ginekolog in podpredsednik asist.mag. Dejan Bratuš, dr. med., specialist urolog. S profesorjevo pomočjo iz pred desetih let in ostalih zanesenjakov takratnega upravnega odbora je nastalo odraslo, v družbi dobro prepoznavno društvo INKONT.

 

Pristopna izjava

 

Prijavnica
Redni član društva lahko postane vsakdo, ki s pismeno pristopno izjavo izrazi željo postati član INKONT - Humanitarne organizacije Maribor. V INKONT - Humanitarno organizacijo Maribor se lahko včlanite, v skladu z določili PRAVILA (Statuta), ter iz njih izhajajočih pravic in obveznosti, na naslednji način:
 

  1. Natisnite prijavnico - najdete jo spodaj v .doc formatu
  2. Izpolnite prijavnico
[prenos] 0.1 MB prijavnica

PRIJAVNICA

 

 

Na podlagi letnih programov dela in finančnih načrtov v društvu INKONT dosledno izvajamo vse planirane naloge. Pri izvajanju posebnih zdravstveno - socialnih programov upoštevamo vizijo društva, to je, da postanemo prepoznaven ponudnik primarne preventive pri odpravi stigme glede inkontinence, ginekoloških in uroloških težav. S timskim delom naših strokovnjakov načrtno upoštevamo pobude, predloge in želje članov in tistih, ki nas kličejo na dežurni telefon.


 

kulturni program
kulturni program

6. april 2000 je datum, ko je bilo društvo INKONT na upravni enoti Maribor vpisano v register društev, in sicer kot društvo za samopomoč. Leta 2010 pa nam je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije podelilo status humanitarne organizacije, ki je registrirana kot organizacija za kronične bolnike. Največ zaslug za visoko strokovno raven delovanja društva imata predsednik profesor dr. Igor But in podpredsednik asist. mag. Dejan Bratuš. S predsednikovo pomočjo in s takratnim upravnim odborom je nastalo odraslo, v družbi dobro prepoznavno društvo INKONT.

 

 

zaupanje in razumevanje
zaupanje in razumevanje

Naši programi in delovanje društva je zastavljeno tako, da skušamo priti čim bližje uporabnikom. Z izvajanjem posebnih zdravstveno - socialnih programov smo uspeli vzbuditi občutljivost lokalnega in nacionalnega okolja, ki je v naših aktivnostih zaznalo skrb za sokrajana oziroma člana te družbe, ki mu je potrebno zaradi specifičnih razlogov nameniti še posebno pozornost. Skušali smo izboljšati njihovo kvaliteto življenja in ponuditi sleherni osebi z inkontinentnimi, ginekološkimi in urološkimi težavami številne aktivnosti, tudi če niso bili člani društva.

 

predavanje prof.dr. Igor But, dr.med.
predavanje prof.dr. Igor But, dr.med.

Ponudili smo mesečna strokovna predavanja, pripravili družabna srečanja, izlete, tedensko rekreacijo, obdarovali člane v decembrskem času in ob dnevu inkontinence, ter pomagali socialno šibkejšim in negibljivim bolnikom pri nabavi in uporabi inkontinentnih pripomočkov s pomočjo posameznih dobrotnikov in RK.

 

 

Naša stalnica in ena najbolj spoštovanih vrednot pa je prostovoljno delo. Zato velja zahvala vsem prostovoljcem društva, posebej strokovnjakom, ki z nami delijo svoje znanje na rednih mesečnih predavanjih in srečanjih društva INKONT.