OSEBNA IZKAZNICA


IME ORGANIZACIJE: INKONT-Humanitarna organizacija Maribor


ULICA, HIŠNA ŠTEVILKA: Betettova 10, 2000 Maribor


POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ: 2000 Maribor

 

DEŽURNI TELEFON: 031 546 585

 

SPLETNA STRAN: www.inkont.si

 

ELEKTRONSKA POŠTA: info@inkont.si

 

PREDSEDNIK ORGANIZACIJE: prof.dr. Igor But, dr.med.

 

DEJAVNOST ORGANIZACIJE:organizacija za kronične bolnike

 

VPIS V SODNI REGISTER: UE Maribor

 

MATIČNA ŠTEVILKA: 1435167

 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: 71019936

 

TRANSAKCIJSKI RAČUN: NOVA KBM d.d.: SI56 0417 3000 0693 356

 

14.september - dan inkontinence
14.september - dan inkontinence


V okviru programa društva smo v sredini septembra obeležili dan inkontinence in seznanili javnost s problemom inkontinence. V teh dneh smo s pomočjo medijev in publicistične dejavnosti (zloženke, letaki, brošure) opozorili na težave nenadzorovanega uhajanja vode, ki pesti tako moške kot ženske v vseh starostnih obdobjih.

Tej neprijetni stigmi in občutku sramu smo v slovenskem dali pravo mesto in pomen s tem, ko smo temu problemu namenili svoj dan, to je 14. september.

strokovni sodelavci
strokovni sodelavci

Nenadzorovano uhajanje vode (urinska inkontinenca) zelo negativno vpliva na našo telesno in duševno zdravje ter močno omejuje našo družbeno dejavnost. Ta neprijetna stigma in sramota prizadene oba spola v vseh starostnih obdobjih. Čeprav nihče ne umre zaradi urinske inkontinence je naša kakovost življenja zelo slaba, »še slabša«, kot pri nekaterih resnih bolezni. Študije v tujini kažejo, da je vpliv te bolezni na kakovost življenja večja od hipertenzije ali sladkorne bolezni. Naše življenje je povezano z nenehnim strahom pred nekontroliranim uhajanjem in neprijetnim vonjem, kar pogosto povzroča izolacijo in osamitev. Težave inkontinence, resno vplivajo na našo samopodobo. Prizadete osebe menimo, da je to še zmeraj velik tabu današnjega časa, kar ugotavlja tudi Svetovna zdravstvena organizacija, ki je urinsko inkontinenco imenovala kot medicinski tabu.

 

 

Na nevsiljiv način osebe z inkontinenco, ginekološkimi in urološkimi težavami spodbujamo k aktivnemu kulturnemu, zgodovinskemu in družbenem življenju.