PROSTOVOLJCI


Naša stalnica in ena najbolj spoštovanih vrednot pa je prostovoljno delo.

predavanje prof.dr. Igor But, dr.med.
predavanje prof.dr. Igor But, dr.med.

Ponudili smo mesečna strokovna predavanja, pripravili družabna srečanja, izlete, tedensko rekreacijo, obdarovali člane v decembrskem času in ob dnevu inkontinence, ter pomagali socialno šibkejšim in negibljivim bolnikom pri nabavi in uporabi inkontinentnih pripomočkov s pomočjo posameznih dobrotnikov in RK.

 

 

Naša stalnica in ena najbolj spoštovanih vrednot pa je prostovoljno delo. Zato velja zahvala vsem prostovoljcem društva, posebej strokovnjakom, ki z nami delijo svoje znanje na rednih mesečnih predavanjih in srečanjih društva INKONT.

 

 

Strokovno posvetovalno telo

Strokovno posvetovalno telo sestavljajo priznani strokovnjaki različnih strok. Največ zaslug za obstoj in strokovno raven društva imata naš predsednik red. prof. dr. Igor But, dr. med., specialist ginekolog in podpredsednik asist.mag. Dejan Bratuš, dr. med., specialist urolog. S profesorjevo pomočjo iz pred desetih let in ostalih zanesenjakov takratnega upravnega odbora je nastalo odraslo, v družbi dobro prepoznavno društvo INKONT.

 

Pristopna izjava

 

Prijavnica
Redni član društva lahko postane vsakdo, ki s pismeno pristopno izjavo izrazi željo postati član INKONT - Humanitarne organizacije Maribor. V INKONT - Humanitarno organizacijo Maribor se lahko včlanite, v skladu z določili PRAVILA (Statuta), ter iz njih izhajajočih pravic in obveznosti, na naslednji način:
 

  1. Natisnite prijavnico - najdete jo spodaj v .doc formatu
  2. Izpolnite prijavnico
[prenos] 0.1 MB prijavnica

PRIJAVNICA

 

 

Na podlagi letnih programov dela in finančnih načrtov v društvu INKONT dosledno izvajamo vse planirane naloge. Pri izvajanju posebnih zdravstveno - socialnih programov upoštevamo vizijo društva, to je, da postanemo prepoznaven ponudnik primarne preventive pri odpravi stigme glede inkontinence, ginekoloških in uroloških težav. S timskim delom naših strokovnjakov načrtno upoštevamo pobude, predloge in želje članov in tistih, ki nas kličejo na dežurni telefon.


 

kulturni program
kulturni program

6. april 2000 je datum, ko je bilo društvo INKONT na upravni enoti Maribor vpisano v register društev, in sicer kot društvo za samopomoč. Leta 2010 pa nam je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije podelilo status humanitarne organizacije, ki je registrirana kot organizacija za kronične bolnike. Največ zaslug za visoko strokovno raven delovanja društva imata predsednik profesor dr. Igor But in podpredsednik asist. mag. Dejan Bratuš. S predsednikovo pomočjo in s takratnim upravnim odborom je nastalo odraslo, v družbi dobro prepoznavno društvo INKONT.

 

 

zaupanje in razumevanje
zaupanje in razumevanje

Naši programi in delovanje društva je zastavljeno tako, da skušamo priti čim bližje uporabnikom. Z izvajanjem posebnih zdravstveno - socialnih programov smo uspeli vzbuditi občutljivost lokalnega in nacionalnega okolja, ki je v naših aktivnostih zaznalo skrb za sokrajana oziroma člana te družbe, ki mu je potrebno zaradi specifičnih razlogov nameniti še posebno pozornost. Skušali smo izboljšati njihovo kvaliteto življenja in ponuditi sleherni osebi z inkontinentnimi, ginekološkimi in urološkimi težavami številne aktivnosti, tudi če niso bili člani društva.